Bunker: Original

75 minutter. Den originale versjon 1.0 som ble utgitt på DVD i 2007 med den opprinnelige fargekorrigeringen, all den originale musikken til Hans Marius Svenningsen, den originale tittelintroen og ikke minst den banebrytende kameramiklyden med all den fine støyen. Oppskalert til HD (deinterlaced 50i til 25p)!