Bunker: Original

75 minutter. Den originale versjon 1.0 som ble utgitt på DVD i 2007 med den opprinnelige fargekorrigeringen, all den originale musikken til Hans Marius Svenningsen, den originale tittelintroen og ikke minst den banebrytende kameramiklyden med all den fine støyen. For første gang i HD(deinterlaced 50i til 25p)!