Bunker: Bars

Klipperen har vært i arkivet og gravd ut små internettpromoer som ble lappet sammen under innspillingen av Bunker og spedd i litt ymse annet han fant liggende rundt. Slum: Internt 3. 5 minutter.