Bunker: Bortklipt

Noen vil sikkert innvende at bortklipte scener fra Bunker burde ligget på rundt 50 minutter. Men hvis du syntes det ble for lite intetsigende scener i filmen, gled deg over 6 minutter til!