Serier

"Blodseriøse Skjegg"

"Blodseriøse Skjegg"

Den blodtørstige psykopaten Skjegg går aldri lenge før han velger seg et nytt bytte, men denne gangen kan han ha etterlatt seg vitner og et spor av blod er alt han har å gå etter.
"Seriøse Skjegg"

"Seriøse Skjegg"

I et forsøk på å dempe psykopaten Skjeggs framtreden med en ny type bedøvelsesmiddel ender han opp med å få to personligheter. Den neste mer psykotisk enn den første.
Kaldt Blod

Kaldt Blod

Seriøse Skjegg begynner tilsynelatende midt i en grunnløs historie uten hensikt. Men det fantes en Skjegg før han ble seriøs - i Kaldt blod.