Skjegg i Lua: Original

5 min. Den første episodeversjonen av Skjegg i Lua ble klippet som en reklame for kommende episoder i stedet for en enkeltstående episode.

Daværende dårlig klippeutstyr og programvare førte til slutt til at regissøren klippet den helt på nytt.