Skjegg i Lua: Visuell kommentar

Ideen til visuell kommentar kom lenge før de faktisk ble gjennomført – bortsett fra denne ene som ble laget under innspilling av Killing Heat i Thailand.