Refleks

Kortfilm på 4 minutter. Scena med joggeren som ikke bruker refleks ble spilt inn både som eksamensfilm på høgskolen og som ei scene i Svart snø. «Refleks» inneholder en del småting som ble spilt inn kun for eksamensversjonen.