Bilbeltekampanje

Den komplette fullversjonen av Svart snøs åpningsreklame; mer blod, mer humor, mindre pk. 3 minutter.