Libowitz den Store: Original

Den originale 8-minutters versjonen av Libowitz som ble avgitt som eksamensfilm. (Versjon 1.0) Fordi denne versjonen hadde musikk uten rettigheter er den her gjengitt uten musikkspor. For dårlig klippeutstyr gjorde at filmen opprinnelig ble klippet i standardoppløsning og en misforståelse om lengdebegrensninger gjorde at den ble klippet ned til 8 minutter.