Libowitz den Store: Leamus

Dr. Amundsen i Geir Børresens skikkelse sliter med å holde konsentrasjonen.