Skjegg i Postkassa: Squibtest

Kenny Wang tester ut skuddtreff (squib) på seg selv før han skal gjøre det samme som Skjegg.