Up Close

Liten test av en nærlinsepåsats til kameraet som ble brukt til Killing Heat. På grunn av tidspress endte linsa opp med å aldri bli brukt.