Reservert Dekk

15 minutter full innspillingstest av Reservedekk. Detaljert helt ned til rekvisitter i papp.