Skjegg i Avd. 7G: Teaser

En teaser som tok i bruk så tungt med ubrukt materiale at den er å regne som en fake teaser. 47 sekunder.